Open CASCADE Technology  7.3.0

HLRTopoBRep → BRepTopAdaptor Relation

File in src/HLRTopoBRepIncludes file in src/BRepTopAdaptor
HLRTopoBRep_DSFiller.hxxBRepTopAdaptor_MapOfShapeTool.hxx
HLRTopoBRep_OutLiner.hxxBRepTopAdaptor_MapOfShapeTool.hxx